Regulamin

                           Obniżyliśmy ceny -20%

                         na wybrane modele

1.lisbut.pl

lisbut.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową: obuwia, akcesoriów obuwniczych oraz środków do jego pielęgnacji.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy lisbut.pl jest prowadzony przez firmę FHU Lisbut Bogusław Lis, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem TEG.III.64122-48585/08,  NIP 573-112-37-83, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Jagiełły 56/1.

Adres biura firmy Lisbut:

lisbut.pl
ul.Jagiełły 56/1
42-200 Częstochowa

Kontakt z www.lisbut.pl odbywa się poprzez:

- podany wyżej adres korespondencyjny
- telefon kontaktowy: 606-275-374
- adres e-mail: sklep@lisbut.pl

Konto bankowe:

Nazwa: PKO Bank Polski
Numer konta: 15 1020 4900 0000 8402 3288 9525

3. WARUNKI OGÓLNE

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do Sklep-lisbut.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
lisbut.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

4. CENY TOWARÓW

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia. 

5. ZAMAWIANIE TOWARU

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia. 
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: sklep@lisbut.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie tel. 606-275-374 (pon.-piąt. w godz. 8:00 - 16:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
lisbut.pl posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.


6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 48 godzin roboczych:

- od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.
W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie.
W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.


6. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem Pocztex.

Koszty wysyłki są podane w tabelach poniżej:

Koszty wysyłki firmą kurierską Inpost:

Płatne przy odbiorze

21 zł

Płatne z góry

17 zł

Wysyłkę realizujemy również do wybranych przez Klientów paczkomatów 24/7.

Koszt wysyłki to:

Płatne przy odbiorze

21 zł

Płatne z góry

16 zł

Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu (Częstochowa,ul.Jagiełły 56/1). lisbut.pl poinformuje klienta telefonicznie o dostępności towaru w miejscu odbioru.

UWAGA!
W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 200 zł, przy płatności z góry na konto sklepu, przesyłka  jest DARMOWA.
Koszty transportu nie obejmują wniesienia towaru.

7. WYSYŁKA ZAGRANICZNA I JEJ KOSZTY

lisbut.pl realizuje wysyłki zagraniczne na teren krajów Unii Europejskiej. (Są to państwa:  Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).
Sprzedaż towarów odbywa się na terytorium Polski, a płatność przyjmowana jest tylko w złotych polskich.

Koszt wysyłki do wyżej wymienionych krajów ustalamy indywidualnie. Jedyny możliwy rodzaj płatności przy wysyłkach zagranicznych, to płatność przelewem, z góry, na konto sklepu.

8. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: http://www.lisbut.pl/zwroty Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon, fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie lisbut.pl (może to być np. wyciąg z konta potwierdzający płatność).
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
W przypadku zwrotu, lisbut.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę. Nastąpi to w ciągu 14dni od momentu otrzymania zwrotu. Klient ponosi koszt zwrotu towaru. Nie przyjmujemy paczek za pobreniam!!! Zwrot pieniążków dokonywany jest przelewem na wskazane konto. 

 

9. REKLAMACJE

 

Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: http://www.lisbut.pl/zwroty Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
lisbut.pl
ul.Jagiełły 56/1
42-200 Częstochowa

W przypadku reklamacji klient odsyła reklamowany towar na sówj koszt. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi lisbut.pl. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyny reklamacji.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
lisbut.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, lisbut.pl zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.
Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 2 lata.
10. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Lisbut.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Baza danych klientów Sklepu, zgodnie z przepisami prawa, zarejestrowana została w GIODO.